10 thành ngữ tiếng Anh dễ nhớ qua hình ảnh

Sử dụng thành ngữ sẽ giúp bạn trò chuyện tự nhiên và được đánh giá cao hơn trong các bài thi nói tiếng Anh.

polyad

To tie the knot (to get married): kết hôn

Ví dụ: Do you want to get married? No, I don’t want to tie the knot.

10-thanh-ngu-tieng-anh-thong-dung-qua-hinh-anh-page-2-1 10-thanh-ngu-tieng-anh-thong-dung-qua-hinh-anh-page-2-2
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*