0

Bài tập sắp xếp thứ tự tính từ

Với ba tính từ “young”, “intelligent” và “French”, bạn sẽ sắp xếp thế nào để điền vào câu “She has a crush on her _____ teacher.”?

0

3 cuốn sách giúp phần thi IELTS Writing đạt 6.5

Bài thi viết là một trong những phần khó nhất của IELTS, 3 cuốn sách dưới đây sẽ giúp bạn tiến gần hơn tới số điểm 6.5 IELTS Writing.

0

Thử đoán từ vựng tiếng Anh về môi trường

Những từ nói về môi trường dưới đây vốn thông dụng, nhưng không phải ai cũng biết cách đọc bằng tiếng Anh.