0

Ảnh: Shutterstock.

10 thành ngữ tiếng Anh có từ chỉ thời tiết

“Chasing rainbows” chỉ việc cố gắng làm những điều không thể đạt được; “Calm before the storm” diễn tả sự yên tĩnh bất thường trước khi có biến động.