0

Bài tập từ đồng nghĩa, trái nghĩa trong đề minh họa

“Laura handled the vase with great care for fear of breaking it”, từ “care” trong câu trên gần nghĩa nhất với “comfort”, “success” hay “attention”?

0

3 cuốn sách giúp phần thi IELTS Writing đạt 6.5

Bài thi viết là một trong những phần khó nhất của IELTS, 3 cuốn sách dưới đây sẽ giúp bạn tiến gần hơn tới số điểm 6.5 IELTS Writing.

0

Thử đoán từ vựng tiếng Anh về môi trường

Những từ nói về môi trường dưới đây vốn thông dụng, nhưng không phải ai cũng biết cách đọc bằng tiếng Anh.