Từ vựng chỉ quần áo và phụ kiện mùa hè

Đồ bơi một mảnh là “one-piece bathing suit”, mũ cói là “straw hat”. 

Từ vựng chỉ quần áo và phụ kiện mùa hè
Từ vựng chỉ quần áo và phụ kiện mùa hè
Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*