Trắc nghiệm phân biệt tính từ và trạng từ tiếng Anh

“Homely”, “timely” hay “shapely” là tính từ hay trạng từ? Hãy làm bài tập dưới đây để ghi nhớ.

Trắc nghiệm phân biệt tính từ và trạng từ tiếng Anh
Trắc nghiệm phân biệt tính từ và trạng từ tiếng Anh
Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*