Tên tiếng Anh của các đồ vật đặt trong phòng tắm

“Mouthwash” chỉ nước súc miệng, “q-tip” là tăm bông, “razor” chỉ dao cạo.

Tên tiếng Anh của các đồ vật đặt trong phòng tắm
Tên tiếng Anh của các đồ vật đặt trong phòng tắm
Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*