Tên các loại đồ ăn nhanh trong tiếng Anh

Bánh quy trong tiếng Anh-Anh là “biscuits” còn trong Anh-Mỹ là “cookies”. “Hot dog” là xúc xích còn “sausage” là dạng lạp xưởng.

Tên các loại đồ ăn nhanh trong tiếng Anh
Tên các loại đồ ăn nhanh trong tiếng Anh
Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*