Những động từ thay thế ‘explain’

“Clarify” hay “interpret” là những cách khác để diễn đạt nghĩa “giải thích”. 

Những động từ thay thế explain
Những động từ thay thế ‘explain’
Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*