Cách đọc và viết các kiểu số bằng tiếng Anh

2^3 trong tiếng Anh là “Two cubed”, vậy 2^4 hay 3^2 đọc là gì? Cách đọc số 1.325.476 ra sao?

Cách đọc và viết các kiểu số bằng tiếng Anh
Cách đọc và viết các kiểu số bằng tiếng Anh
Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*